Month: September 2022

Chuyện mẹ bỉm apply học bổng du học và 10 vạn câu hỏi vì sao?

Chuyện mẹ bỉm apply học bổng du học và 10 vạn câu hỏi vì sao?

Cứ mỗi dịp thu sang, Chevening lại chào đón thêm một khóa học giả mới nhận học bổng toàn phần để sang UK học tập. Từ đó, mình lại được nghe thêm rất nhiều những câu chuyện đầy cảm hứng. Dưới đây là những lời