Học giả Chevening thực hiện dự án Nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Học giả Chevening thực hiện dự án Nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Cùng gặp gỡ với Phan Kỳ Trung, cựu học giả Chevening 2019/20, thạc sĩ khoa học về Quản lý Tài nguyên Nước tại Đại học Southampton, Anh Quốc. Trung sẽ chia sẻ về dự án CoRe và hành trình biến kế hoạch tương lai bạn 

Vietnamese Chevening alumni raise the bar in paying it forward

Vietnamese Chevening alumni raise the bar in paying it forward

The 500-member strong community of Vietnamese Chevening alumni has become a driver for change in one of the fastest-growing economies in the world. Coming back home after their study in the UK thanks to the Chevening scholarships, they have continued to take important roles in